بهار نارنج بوی تو را می دهد ..

بهار نارنج بوی تو را می دهد ..

این مکان
برای خودش رونقی داشت
برو بیایی داشت
صدای خنده‌های آدم‌هایش کوش فلک را کر کرده بود
اما
همیشه کسی در کمین خوش‌بختی‌هاست
کسی که لبخند را به لب‌های آدم‌هایش خشکاند
..
می‌نوشتم
از همه
و
برای همه
اما
کرکره را کشیده‌ام پایین
تا اطلاع ابدی تعطیل می‌باشد

×_×

Tuesday, 13 Tir 96, 00:47

میچکا برای همیشه به سرایی دیگر کوچ کرده است.

شما هم با او به سرای ابدی‌اش کوچ کنید:

گیلاس‌های دوقلو لای گوش راستم ..